måndag 25 februari 2013

Äntligen är vår nya hemsida klar!!

Nu är vi äntligen klar med vår nya hemsida. Hemsidan ska förhoppningsvis bidra till att nå ut till den breda allmänheten med syftet att informera om flodkräftor och förhindra att människor i okunskap planterar ut signalkräftor i nya vatten. Hemsidan skall vara en "informationsspridare" där man kan hitta information om framförallt flodkräftor men även om signalkräftor. Blogginläggen kommer framöver att ske via hemsidan och "Nyheter". Blogginlägg på denna sida kommer därmed att upphöra.

Nu får vi allt samlat på ett ställe - hemsida och kräftbloggen. Den nya hemsidan ersätter den gamla www.astacus.org

Namnet på vår nya hemsida avspeglar vilken informations som finns tillgängligt.

Var vänligt och besök hemsidan www.raddaflodkraftan.se

Kommentarer och synpunkter mottages tacksamt, det finns fortfarand en del barnsjukdomar som kontinuerligt kommer att justeras.

fredag 1 februari 2013

Illegal utplantering med signalkräftor har slagit ut en av Västra Värmlands bästa flodkräftsjöar

Bysjön(670 ha), Eda kommun, var historiskt en av Västra Värmlands bästa kräftsjöar. Under 1960–70-talet kom en lastbil efter kräftpremiären och köpte upp kräftor runt hela sjön. Kräftfisket i Bysjön har varit en mycket stor tradition och varit ett givet inslag i augusti. Under 1980-talet skedde en succesiv nedgång, troligen beroende på ett hårt fisketryck samt framförallt försämrad vattenkemi pga. av övergödningsproblem.


I början på 90-talet började en svag återhämtning av kräftbeståndet att skönjas. Vid 1994 kunde man se att det började bli rikligt med yngel och små kräftor, framtiden såg bra ut.

Vid kräftpremiären 1995 var det stor folkfest, runt hela sjön lyste eldarna i augustikvällen. Året innan hade man fått fina kräftfångster och samtliga hade höga förväntningar om årets fiske. Av de hundratals burar som låg ute under kvällen och natten fick man inte en enda kräfta. Det var bara att konstatera att det inte fanns några kräftor kvar. Ingen visste vad som hänt, men misstankarna gick direkt till kräftpesten.

1998 gjordes en första återintroduktion med 2500 flodkräftor. Provfisken några år senare visade att kräftbeståndet återhämtade sig. 2005 genomfördes en ytterligare stödutplantering för 75 000 kr. 10 000 kräftyngel planterades ut. Resultatet blev mycket lyckat. 2008 började man fiska på dem runt hela sjön. Beståndet ökade 2009 och 2010 och fiskerättsägarna var mycket nöjda. 2010 fick jag ett samtal från en lyrisk fiskerättsägare som hade fiskat i norra ändan av Bysjön och varit ute och lyst med ficklampa, han uttryckte sig ”det är helt fantastiskt, det är lika bra nu som det var på 1960-talet!”

2011 var kräftorna återigen borta. Man provfiskade stora delar av sjön 2011 och 2012 för att undersöka om någon planterat ut signalkräftor. Men hittade inget.

För andra gången på 15 år försvann flodkräftorna 2010/2011, av okänd anledning. Omfattande provfisken har genomförts av fvof för att undersöka om orsaken till pestutbrottet var illegal utplantering av signalkräftor.

2013 framkommer det att någon fått signalkräftor i Bysjön (ännu inte helt bekräftat), därmed vet vi hur kräftpesten kom till Bysjön. En eller flera IDIOTER har förstört det unika flodkräftfisket i Bysjön, för ca 100 fiskerättsägare och dess familjer.

Ännu en sjö är förlorad för flodkräftan!onsdag 9 januari 2013

Ingen kräftpest på Marmorkräftorna i Märstaån

Ännu har man inte hittat kräftpest eller andra sjukdommar som kan påverka kräftbestånden i Sverige.

Ta del av pressmeddelande från HAvs- och vattenmyndigheten. för mer info.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/havochvatten/pressrelease/view/ingen-kraeftpest-paa-fynden-i-maerstaaan-826328 

tisdag 8 januari 2013

Kräftskötselområden i Skara kommun

Just nu pågår ett arbete med att bilda ett Kräftskötselområde i Skara kommun med EmtenFlämsjön fvof. Området är drabbat av kräftpest men en av sjöarna har haft historiskt mycket flodkräftor. I en sjö om 74 ha fångade ca 800 kr flodkräftor per år under 1930-talet, en imponerande siffra. Förhoppningsvis kan vi på sikt, tillsammans med fisekrättsägarna och Länsstyrelsen återskapa detta imponerande fiske. 800 kg flodkräftor i dag betingar ett uppskattat värde av ca 400 000 kr per år!!

onsdag 2 januari 2013

Första analysen av marmorkräftan klar

De marmorkräftor som hittades i Märstaån bär inte på det virus som orsakar sjukdomen White-Spot-Disease. Det visar den analys som gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

- Vi går nu vidare med fortsatt bakterieanalys samt ytterligare virus- och parasitundersökningar, säger Anders Hellström, chef för fisksektionen på SVA.

Läs mer i pressmeddelandet från Havs- och Vattenmyndigheten

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/havochvatten/pressrelease/view/foersta-analysen-av-marmorkraeftan-klar-823368?utm_source=realtime&utm_medium=email&utm_campaign=Subscription&utm_content=

WWF har återigen försvårat bevarandearbetet med de få kvarvarande bestånd med flodkräftor i Sverige

Den 18 december 2012 publicerades WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur 2012. För tredje året i rad har WWF återigen satt "rött ljus" d.v.s. ”Låt bli - Undvik dessa fiskar (bl a flodkräftan) från överfiskade bestånd och/eller odlingar som skadar andra marina arter eller miljön”.

Trots ihärdiga påtryckningar i tre års tid från SLU, länsstyrelser, hussållningssällskapet och andra som arbetar med bevarandet av flodkräftan har inte WWF tagit till sig den egentliga hotbilden – illegala utplanteringar med signalkräftor-

Uppenbarligen vägrar WWF ta åt sig vilken hotbild som föreligger mot flodkräftan. Eftersom flodkräftan är rödlistade på IUCN eller artdatabankens lista rödlistas flodkräftan tydligen automatiskt hos WWF.

WWF gör det därmed mycket enkelt för sig och behöver därmed inte engagera sig i frågan med hur man kan hindra flodkräftan från utrotning.

Vår strävan med att uppmuntra fiskrättsägare, flodkräftodlare mm till att fiska på sina flodkräftor kommer att fortgå som en mycket viktig del i bevarandearbetet. Det vi kan konstatera är att WWF INTE är med och bidrar i detta arbete, snarare tvärtom bidrar de till att svårsvåra det.tisdag 11 december 2012

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Detta inlägg skulle förstås lagts ut före helgerna men tyvärr hamnade det i utkastet, så bätter sent än aldrig!!!

Nu tar jag semester resten av året och firar julen ordentligt. Vill passa på att önska God Jul och Gott Nytt År och hoppas att vi från ett bra flodkräftår 2013, trots de stora neddragningar HAV (Havs och Vattenmyndigheten) drabbas av vilket kommer att påverka all fiske/kalkning/vatten/kräftvård mm i Sverige det kommande året.

Länsstyrelserna i Sverige kommer att få betydligt mindre medel för att jobba med att utveckla sjöarna och vattendragen, detta kommer förstås även drabba flodkräftorna. Otroligt olyckligt med tanke på det behov flodkräftorna behöver, nu har t.o.m en ny främmande kräftart fått fäste i Sverige. Hotilden mot flodkräftorna blir än större än tidigare. Tvärtom bör mer medel än tidigare tillföras för att vi skall lyckas återskapa tidigare utslagna flodkräftbestånd.

Nu är det än mer viktigt att vi alla hjälps åt med att bevara och utveckla våra flodkräftbestånd. Vi kan konstatera att vi inte får hjälp från politikerna som styr medeltilldelningen till HAV!